Den fulde titel er: "Magister EJLER CHRISTIAN DYSSEL, Præst i Vrensted-Tise 1708-29, og nogle supplerende Oplysninger om Slægten Dyssel".

Artiklen er i 1942 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.