Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Levnedsbeskr. af de ved Kjbh. Univer. Firehundredaarsfest promov. DOKTORER og Licentiater", 1879

Den fulde titel lyder: "Levnedsbeskrivelser af de ved Kjøbenhavns Universitets Firehundredaarsfest promoverede Doktorer og Licentiater meddelte af dem selv".

Bogen, der indeholder 94 små selvbiografier, er scannet af Det Kongelige Bibliotek. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.