Den fulde titel lyder: "Tog ud til Næsbye til Louise : Grevinde Danner i Næsby 1846-47".

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" 1986. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet den til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.