Morten Christian Hempel Dreyer (1860-1934) kom til verden i København som søn af en fuldmægtig og senere bladudgiver. Som 23-årig blev han statsvidenskabelig kandidat og året efter blev han ansat i faderens virksomhed: Fyens Stiftstidende og Fyens Stiftsbogtrykkeri, som han i 1897 efter faderens død overtog ledelsen af.

"Til Minde om Morten Christian Hempel Dreyer : Udgiver og Redaktør af Fyens Stiftstidende". Jeg har scannet det lille skrift til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link