Den fulde titel er: "Mindeskrift i Anledning af Kancelliraad Jacob Deichmanns og Hustru Bolette Cathrine Kraft Deichmanns født Gyldendals Legats Femogtyveaarige Jubilæum" udgivet som manuskript af Legatets Bestyrelse.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.