Anders Knudsen Damgaard (1808-1906) kom til verden i Bostrup, Lyby sogn på Salling som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Anders Knudsen. Han blev student fra Viborg og cand.theol. som 26-årig. Herefter virkede han som sognepræst for flere forskellige menigheder i Jylland og var også i en periode folketingsmedlem, valgt i Ringkøbing. Fra 1858-1895 var han sognepræst ved Sct. Knuds Kirke og stiftsprovst for Fyns Stift. I seks år sad han i byrådet for Odense. Han fik udgivet flere bøger om kirkelige forhold og fik også optaget nogle få artikler i "Fyens Historie og Topographie".

I 1895 tog han som 87-årig sin afsked fra Sct. Knuds Kirke og holdt en tale, der udkom på skrift og "Sælges til Indtægt for de Fattiges Kasse i Sct. Knuds Sogn". Jeg har scannet den lille bog, der er trykt med gotisk skrift til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.