Jens Sørensen Dyrholm (1810-1875) kom til verden i Horsens som søn af korporal og var fra fødslen næsten blind. Han mistede synet helt, da han var syv år gammel. Familien flyttede til Rudkøbing, hvor den blinde dreng var så heldig, at han blev fremstillet for guvernøren over Fyn Prins Christian med bøn om, at Prinsen ville drage omsorg for, at drengen blev optaget på det Kgl. Blindeinstitut i København. Her var han 2½ år. Efter en senere sygdomsperiode blev han grebet af en religiøs vækkelse, der førte ham til Grundtvigs kreds og videre til en gerning som rejseprædikant. 

Henrik Louis Blauenfeldt (1859-1928) var født i Kaalshave Præstegaard i Guldbjerg sogn på Nordfyn som søn af sognepræsten. Han gik i sin faders fodspor og ses som sognepræst i Tamdrup fra 1896. Han var også tilknyttet Indre Mission og står som forfatter af mange bøger om kirkelige emner. 

I 1921 fik Blauenfeldt udgivet sin bog om Dyrholm. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.