Artiklen indledes med:

H. N. Clausen. Hans Liv og Gerning. I. Aarene 1793—1848. Kbh. 1945. 439 S. Skriftet blev forsvaret for den teologiske Doktorgrad 3. Maj 1945, ved hvilken Lejlighed ovenstaaende Afhandlings Forfatter var første officielle Opponent. — De Henvisninger i det følgende, som indføres blot med et p. og Sidetal, sigter alle til Disputatsen. Mit Formaal har været at supplere og korrigere denne, hvorimod jeg har søgt saa vidt muligt at undgaa at gentage, hvad rigtigt der maatte være sagt i denne.

Artiklen er i 1945-47 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Med tilladelse fra Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har jeg scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.