Samuel Nicolaus Claudius (1719-1771) var født i Emmerlev præstegård.

Artiklen er i 1997 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.