Leonora Christina (1621-1698) var datter af Christian 4. og Kirsten Munk. Som 15-årig blev hun gift med rigsgreve og rigshofmester Corfitz Ulfeldt. Da Christian 4. døde, brød Leonoras modsætningsforhold til halvbroderen Frederik 3. ud i lys lue, og hun flygtede med Corfitz Ulfeldt til Sverige. Senere blev hun kendt medskyldig i højforrædderi og sad fængslet i Blåtårn på Københavns Slot. Hun sluttede sine dage i Maribo Kloster. 

Sophus Laurits Henrik Christian Julius Birket-Smith (1838-1919) var født i Randers som søn af en boghandler og kom i dåben til at hedde Sophus Laurits Henrik Christian Julius Schmidt. Han blev student som 17-årig og begyndte at studere medicin, men opgav studiet til fordel for historie og fik i 1863 ansættelse som assistent ved universitetsbiblioteket. Efter deltagelse i krigen i 1864 vendte han tilbage til biblioteket, som han i 1880 og indtil sin pensionering var leder af. Ved siden af biblioteksgerningen var han en meget flittig forfatter, der fik udgivet bøger om litteratur- og personalhistorie.

Artiklen er i 1871-72 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.