Den fulde titel er: "Konsistorialraad JOHAN HENDRICH COLDING : Lidt om kommunal Administration" af Erik Hansen. Johan Hendrich Colding var sognepræst i Gislev og Ellested fra 1799-1844.

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" 1946. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.