Den fulde titel er: "Lidt om Amtsforvalter LAURIDTZ CHRISTENSEN : Amtsforvalter over Riberhus Amt 1751-1792".

Artiklen er i 1953-54 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.