Den fulde titel lyder: "Biografier af Præsten KNUD POVLSEN COLDING, hans Svigersøn Præsten Otte Jensen Holbech og Datterdatter Katrine Holbech".

Artiklen er i 1906 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.