Johannes Carl Emil Clausen (1832-1908) kom til verden i præstegården i Adslev sogn ved Skanderborg som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor og blev teologisk kandidat som 25-årig. Efter en periode som kapellan og senere feltpræst i 1864-krigen ses han som sognepræst i Ryslinge, derefter Nørre Lyndelse/Højby, Sankt Peder i Slagelse og til sidst Vonsild.

Jens Kjær Carlsen (1866-1951) var født i Engum ved Vejle som søn af en husmand. Han blev cand. theol. i 1891 og ses som sognepræst i Ringe 1915-37. Han er kendt som forfatter og fik i 1933 udgivet sin bog om præstekollegaen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.