Knud Christensen (1836-1908) kom til verden i Resen sogn ved Lemvig som søn af en indsidder. Efter sin konfirmation underviste han småbørn om vinteren og tjente ved landbruget om sommeren. Han fik senere en læreruddannelse men ville mere, og som 35-årig blev han cand.theol. Efter at have været tilknyttet forskellige menigheder, blev han i 1893 kaldet som præst i Særslev på Nordvestfyn, og her blev han indtil sin død.

Angelika Christensen (1854-1918) blev født i Nyborg som datter af en materialskriver og kom i dåben til at hedde Angelica Wilhelmine Petersen. Efter mandens død fik hun udgivet

"Sognepræst Knud Christensen : Født 1. Januar 1836 - Død 29. September 1908 : Mindeblade", som hun indleder med disse forord:

Idet jeg udgiver denne lille Bog med forskelligt Indhold, er det mit Haab, at den vil glæde min afdøde Mands mange Venner. De smaa Prædikener og Taler er ikke i mindste Maade omdannet eller udformet, men nedskrevne efter hans egne Optegnelser, og de, der har hørt ham, vil genkende hans Tanker og Udtalelser deri. Gerne vil jeg med det samme have Lov til at bringe min inderlige Tak til alle de, som efter min kære Mands Død paa saa mange Maader har givet deres Velvillie og og Kærlighed til ham Udtryk og vist mig og Børnene saa stor en Deltagelse under vort store Savn. Det er saa mit hjertelige Ønske, at Bogen, som hermed udgives, maa hjælpe til at bevare Mindet om ham, som saa mange flokkedes om med Glæde.

Særslev, den 1. Oktober 1909.

 

                                              ANGELIKA CHRISTENSEN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.