Anne Christensen kom til verden i 1841 i Ryslinge på Midtfyn som datter af en fæstehusmand og kom i dåben til at hedde Ane Madsen. Hun nedskrev sine livserindringer, som i 1916 blev bearbejdet og udgivet af

Leila Bredsdorff Larsen (1884-1943), der var født i Hesselager på Sydøstfyn som datter af en friskolelærer. Hun ses som gymnastiklærerinde og blev gift med Jakob Emanuel Lange, der senere blev forstander for Fyens Stifts Husmandsskole. De blev forældre til bl. a. den kendte botanikprofessor og folketingsmedlem Morten Lange. 

Bogen indledes med disse forord:

Den form for roman, som hentes fra livets store bog, er ikke den mindst værdifulde. Kan jævne folks beretning mangle noget i form og stil, så står fortællingen til gengæld på oplevelsernes lødige baggrund.

Efter at have læst min gamle ven og frænde Anne Christensens livserindringer, var jeg fuldt klar over, at her var noget, som kunde være læseværdigt for andre end den næreste slægt. — Jeg har derfor hjulpet hende med at få denne lille bog ud, i håb om at den må finde sig gode venner.

Det har været mit mål ved gennemgang af manuskriptet at forandre så lidt som muligt; kun der, hvor det var nødvendigt for at forstå, hvad der mentes, har jeg grebet ind; det kan jo hænde, selv for folk over 70, at tanken løber så rask, at pennen ikke vil følge; ikke mindst gælder det den, for hvis indre øje billederne fra et broget liv glider rask frem i skiftende følge.

I de fleste tilfælde har jeg også undladt at forandre de amerikanske ord og vendinger, der lejlighedsvis kommer frem; jeg synes de virker levende.

 

                                                                   Leila Bredsdorff Larsen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.