Jørgen Christensen (1708-1789) kom til verden på "Vimmelbækgaarden" i Kirkendrup nordvest for  Odense. Som 23-årig fæstede han "Korsebjerggaard" i Ubberud sogn vest for Odense og tog navnet Jørgen Christen Korsebjerg. Han var en fremsynsmand inden for frugt- og grøntavl og blev også kendt for sin store bogsamling, der omfattede mange medicinske skrifter. Som lægekyndig blev han opsøgt af folk også udenfor bondestanden. Og så var han i øvrigt fætter til min kones 3xtipoldefar.

Christian Frederik Carøe (1851-1921) blev født i København som søn af en overlæge. Som 26-årig blev han selv medicinsk kandidat. Han interesserde sig meget for skolehygiejne og børneforsorg og var kredslæge i en længere periode. Samtidig dyrkede han sin passion for personalhistorie og er kendt for sit store værk "Den danske Lægestand 1479-1900" i 5 bind.

I "Fra Arkiv og Museum" V fik han trykt sin artikel om Jørgen Christensen, og den udkom som særtryk i 1913.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.