Carl Christian Bagger (1807-1846) kom til verden på Fødselsstiftelsen i København og var, hvad man på den tid kaldte et uægte barn. Han blev forfatter og digter. Mest kendte værker er novellen "Min Broders Levnet" og digtet "Promenaden om Natten". 

Georg Christian Nygaard (1871-1942) var født i København som søn af en skomagermester. Efter præliminæreksamen blev han ansat ved DFDS og dyrkede tillige journalistik især om kunstneriske, litterære og historiske emner. Han fik udgivet mange bøger, bl.a. i 1918: "Carl Bagger : Bidrag til en Bibliografi med en biografisk Indledning".

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.