Maren Johannesdatter Bertelsen (1836-1906) var født på Egeland i Starup ved Kolding som datter af en gårdejer og sognefoged. I 1861 blev hun viet til Christen Berg, der da var førstelærer og kirkesanger og senere stifter af de Bergske Blade. De fik sammen 10 børn, som hun havde hovedansvaret for. Efter mandens død i 1891 drev hun de Bergske Blade videre. 

Holger Christian Begtrup (1859-1937) var født i præstegården i Birkerød som søn af sognepræsten. Allerede som 17-årig blev han student fra Metropolitanskolen, og 4 år senere bestod han den teologiske embedseksamen. Efter en periode som huslærer på Fyn blev han i 1882 lærer på Askov Højskole. I 1895 grundlagde han Frederiksborg Højskole. Han er kendt for et omfattende forfatterskab, der kredsede om Grundtvig og højskoleforhold.

I 1930 fik Begtrup udgivet sin bog om Maren Berg. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloaes via dette link.