Hans Andersen, alias H. A. Brendekilde (1857-1942) var født i landsbyen Brendekilde ved Odense og blev en anerkendt kunstmaler. 

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.