Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Min første Forfattertid : Erindringer II" af ERIK BØGH, 1897

Erik Nicolai Bøgh (1822-1899) kom til verden i København som søn af en lærer. Efter konfirmationen blev han skriver hos en provst. Som 19-årig bestod han eksamen fra Jonstrup Seminarium og var herefter lærer i nogle år. Han havde tidligt fået interesse for teatret og virkede som skuespiller i en teatertrup. Senere fik han succes som forfatter af teaterstykker og en række humoristiske romaner og fortællinger. 

I 1897 fik han udgivet andel del af sin selvbiografi med titlen "Min første Forfattertid". Bogen indledes med (i uddrag):  

Indledning.

 

Det har haft sine gyldige Grunde, at jeg efter at have afsluttet mine Ungdomserindringer, der i Ny og Næ var nedskrevne i Løbet af fire fem Aar, betænkte mig længe paa at fortsætte dem.

Jeg har ganske vist ikke manglet Opmuntringer og Opfordringer dertil af Bekendte og Ubekendte, der har været saa velvillige at følge min æventyrligt omskiftende Ungdomsvandring med Interesse, og derfor tænkt sig, at min mangeaarige Virksomhed som Journalist, Teaterforfatter, Teaterbestyrer, Redaktør og Teatercensor maatte indeholde et Stof, der kom i nærmere Forhold til Begivenheder og Personligheder, som havde større Krav paa det store Publikums Opmærksomhed, end en vordende Forfatters tilfældige Omtumlen i smaa Kaar og mellem ubekendte Personer, men det er netop de samme Motiver, der fremkaldte disse Opfordringer, som bidrog mest til at holde mig tilbage fra Fortsættelsen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Første del af Erik Bøghs selvbiografi "Erindringer fra mine unge Dage" kan downloades via dette link.