Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "H. P. B. BARFOD : Minder fra et langt Liv" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1921

Hans Peter Gote Birkedal Barfod (1843-1926) kom til verden på Frederiksberg som søn af den kendte forfatter og historiker Frederik Barfod. Som 20-årig blev han student og deltog året efter i 1864-krigen. I 1866 blev han udnævnt til reservelæge i hæren. Efter at have taget medicinsk eksamen i 1870 blev han praktiserende læge på Frederiksberg og fortsatte i denne prakses til 1921. Han fik udgivet flere værker med medicinsk og historisk indhold. 

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1921 fik de udgivet bind nr. XXXV: "H. P. B. Barfod : Minder fra et langt Liv", som de indleder med: 

De foreliggende Memoirer er et forkortet og bearbejdet Uddrag af Dr. med. H. P. B. Barfods Manuskript: „Minder fra et langt Liv“. Bearbejdelsen er dels foretaget med Henblik paa Manuskriptets store Omfang, dels for, med den nulevende Forfatters Tilladelse, saa vidt muligt at stille hans politiske Betragtninger i historisk Belysning. Saaledes fremtræder Fremstillingen af Forsvars- og Befæstningssagen nu som et Bidrag til denne Sags Historie og særligt til Forfatterens egen Deltagelse i dens Oprindelse og i Arbejdet for den.

                                                                                                                  Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.