Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "CARL BAGGER : En biografisk Skildring af Digteren og hans Hustru" af Andreas Dolleris, 1907

Carl Christian Bagger (1807-1846) kom til verden på Fødselsstiftelsen i København og var, hvad man på den tid kaldte et uægte barn. Han blev forfatter og digter. Mest kendte værker er novellen "Min Broders Levnet" og digtet "Promenaden om Natten". 

Jørgen Andreas Dolleris (1850-1925) blev født i Skyum sogn i Thy og kom i dåben til at hedde Jørgen Andreas Andersen. Han blev uddannet boghandler og etablerede selv boghandel i Vejle i 1883. Samtidig dyrkede han sin store interesse for litteratur og fik udgivet flere digtsamlinger og biografier.

I 1907 fik Dolleris udgivet: "Carl Bagger : En biografisk Skildring af Digteren og hans Hustru".

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.