Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Hr. HANS BERTELSEN i Andsager" af Chr. Villads Christensen, 1904-05

Hans Bertelsen var 1612-1640 sognepræst i Andsager sogn, Ribe amt.

Christian Villads Christensen (1864-1922) var født i Nørbæk sogn, Viborg amt som søn af en skolelærer og kirkesanger. Efter embedseksamen blev han assistent i Rigsarkivet, der senere førte ham til stillingen som arkivar ved Københavns rådstuearkiv. Han skrev doktordisputats om "Baareprøven" og er kendt for en omfattende historisk produktion. Fra 1896-1911 var han redaktør for "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi".

Artiklen er i 1904-05 optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link