Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "NIELS BLICHER's Avtobiografi" ved Chr. Villads Christensen, 1893-95

Niels Blicher (1748-1839) kom til verden i præstegården i Øster Starup, Vejle amt som søn af sognepræsten og blev som fjerde led i en jysk præsteslægt selv sognepræst, bl.a. i Vium-Lysgård sogn. Han er kendt som en respekteret præst og meget alsidig forfatter, der i 1795 udkom med "Topographie over Vium Præstekald". Det skal også med, at han er far til Steen Steensen Blicher.

Christian Villads Christensen (1864-1922) var født i Nørbæk sogn, Viborg amt som søn af en skolelærer og kirkesanger. Efter embedseksamen blev han assistent i Rigsarkivet, der senere førte ham til stillingen som arkivar ved Københavns rådstuearkiv. Han skrev doktordisputats om "Baareprøven" og er kendt for en omfattende historisk produktion. Fra 1896-1911 var han redaktør for "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi".

I 1893-95 fik Villads Christensen optaget sin artikel i Kirkehistoriske Samlinger. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.