Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "En Altertavle som Mindesmærke om Biskop JENS ANDERSEN BÆLDENAK" af H. Pedersen, 1889

Jens Andersen Bældenak (-1537) har selv oplyst, at han var skomagersøn fra landsbyen Brøndum ved Løgstør. 1487 blev han immatrikuleret ved Kølns Universitet. Han blev præsteviet og erhvervede flere gejstlige embeder, og fra 1502 ses han som biskop over Fyns Stift. Han blev kendt som en meget magtfuld men også stridbar person, der lagde sig ud med konge og enhver.

Henry Petersen fik i 1889 sin artikel om Bældenaks mindemærke optaget i Aarbog for nordisk Oldkyndighed og Historie. Et særtryk af artiklen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne det lille særtryk. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.