Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Mindeblade om VILHELM BIRKEDAL og hans Hustru" af Lavrids Nyegård, 1892

Schøller Parelius Vilhelm Birkedal (1809-1892)  var født på Ålebækgård på Møn som søn af en godsinspektør. Han blev student som 20-årig fra Borgerdydskolen på Christianshavn og cand. theol. 5 år senere. Fra 1869 ses han som valgmenighedspræst i Ryslinge.

Lauritz Ludvig Gundelach Nyegaard (1849-1916)  kom til verden i Skive som søn af en ordineret kateket/førstelærer ved Borgerskolen. Som 18-årig blev han student og 5 år senere cand. theol. Herefter var han højskolelærer og manuduktør, inden han 1874-78 var medhjælper hos sin senere svigerfar Vilhelm Birkedal i Ryslinge. Herefter ses han sognepeæst i Ådum, Ølsted og Gimlinge. Han er kendt for et stort forfatterskab, bl.a. i 3 bind en meget grundig beskrivelse af Vilhelm Birkedal.

I forbindelse med Vilhelm Birkedals jordefærd i 1892 stod Nyegaard for udgivelsen af et mindeblad, hvor mange især grundtvigske personligheder gav deres bidrag.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link