Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Landsdommer Doctor Juris GUSTAV LUDVIG BADEN's vigtigste Levnetsomstændigheder", 1836

Gustav Ludvig Baden (1764-1840) kom til verden i Altona som søn af en rektor. Han blev student som 16-årig og cand. jur. 4 år senere. Hurtigt gjorde han karriere inden for offentlig forvaltning og bestred mange embeder i forskellige landsdele. I 1820, da han var birkedommer og birkeskriver i Hørsholm, blev han suspenderet på grund af kassemangel. Han måtte flygte, men modtog alligevel en fængselsdom. Sideløbende med sine offentlige stillinger dyrkede han sin historiske interesse og fik udgivet mange bøger.

Selvbiografien "Landsdommer Doctor Juris Gustav Ludvig Baden's vigtigste Levnetsomstændigheder" udkom i 1836. Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.