Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Taler ved Indvielsen af Kammerherre JENS BENZON's og Hustr. Begravelsespl." af S. R. Ortwed, 1839

Jens Benzon (1767-1839) var født i Odense som søn af en oberstløjtnant. Han studerede ved Sorø Akademi og gjorde karriere inden for offentlig forvaltning. Allerede som 38-årig måtte han på grund af en øjensvaghed trække sig tilbage som amtmand over Randers Amt. Han flyttede til Odense, hvor han var aktiv på forskellige fronter, bl.a. ved oprettelsen af Fyens Stifts Sparekasse og som medlem af De rådgivende Provinsialstænderforsamlinger. Han blev kammerherre i 1826.

Det fulde titel er: "Taler holdne ved Indvielsen af Kammerherre Jens Benzons og Hustrues Begravelsesplads i St. Knuds Kirkehauge d. 27 Juni 1836 og ved Kammerherre Jens Benzons Bisættelse i St. Knuds Kirke d. 30 December 1839".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

Odense Bys Museer har i en artikel omtalt Jens Benzons gravsten. Du kan læse artiklen via dette link.