Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "CLAUS BERG og hans Altertavle" af N. Høyen, 1865

Claus Berg (1475-1532) var tysk-dansk billedskærer, billedhugger og maler, født i Lübeck.

Niels Lauritz Høyen (1798-1870) blev født i København som søn af en brændevinsbrænder. Han studerede kunsthistorie og blev i 1829 professor ved Kunstakademiet og den første docent i kunsthistorie ved Københavns Universitet. I 1865 fik han optaget sin artikel "Claus Berg og hans Altertavle" i "Ny kirkehistoriske Samlinger". 

Titlen indgår i RAO's bogsamling som et særtryk af artiklen. Jeg har scannet dette særtryk til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link

Altertavlen blev i 1885-86 flyttet til Odense Domkirke. Du kan læse mere om altertavlen på Odense Domkirkes hjemmeside via dette link.