Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Mindebl. om Dr. med. H. P. B. BARFOD's 70 Aars Fødselsd. den 14. Sept. 1913" af Olaf O. Barfod, 1913

Hans Peter Gote Birkedal Barfod (1843-1926) kom til verden på Frederiksberg som søn af den kendte historiske forfatter Poul Frederik Barfod. Som lægestuderende gjorde han lazarettjeneste i 1864-krigen, og fra 1870 til 1921 var han praktiserende læge på Frederiksberg. Han fik doktorgraden for en afhandling om gigtfeberens udbredelse i Danmark og havde samtidig overskud til et historisk forfatterskab.

Olaf Ostenfeld Barfod (1871-1940) blev født på Frederiksberg som søn af ovennævnte. Han drev i mange år forlagsvirksomhed og stod for udgivelsen af "Mindeblade om Dr. med. H. P. B. Barfod's 70 Aars Fødselsdag den 14. September 1913".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.