Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Ved Fabrikant S. CHR. BRANDT's Jordefærd" af H. Lützhøft, 1906

Søren Christian Brandt (1847-1905) var født i Odense som søn af en klædesfabrikant. Han overtog fabrikken efter sin fader og drev den videre med stor dygtighed.

Hans Henrik Holten Lützhøft (1857-1943) kom til verden i Bylderup præstegård ved Tønder som søn af sognepræsten. Han tog selv en teologisk eksamen og ses som stiftsprovst ved St. Knuds Kirke i Odense, hvor han 2.1.1906 holdt ligprædiken over Søren Chr. Brandt.

Lützhøfts ligprædiken er udgivet som bog, der indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.