Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "BENDT BENDTSEN : En Levnetsskildring" af P. W. Becker, 1869

Peter Willemoes Becker (1808-1877) kom til verden i København som søn af en kancelliråd. Han blev student som 17-årig og cand.theol. som 22-årig. Efter studierejser til udlandet blev han sognepræst i flere forskellige embeder, og fra 1850 var han provst for Hammer og Tybjerg herreder. Sideløbende dyrkede han sin historiske interesse og blev dr.phil. i 1854. Han er forfatter til en del historiske bøger og artikler, og bl.a. fik han i 1869 optaget i "Danske Samlinger" sin artikel om

Bendt Bendtsen (1763-1831), der var født i Hillerød som søn af en magister. Han fik sin skoleuddannelse hos faderen på Frederiksborg Skole og kom som 17-årig på universitetet og tog som 22-årig theologisk eksamen. Som 26-årig forsvarede han sin disputats for den filosofiske doktorgrad og overtog samidig rektorstillingen i Frederiksborg efter sin fader.

Artiklen er udkommet som særtryk, der indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet dette særtryk til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.