Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Kriminalretsassessor JOHAN JACOB BUNTZEN's Barndomserindringer" af Poul Hennings, 1913

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Den indledes med:

Disse Erindringer ere nedskrevne med sirlig Haand paa Fransk i en smukt indbunden Kvartbog, der nu er i Dattersønnens, Meddelerens Eje. Forfatteren, der var gift ind i den fransktalende de Coninckske Familie, har aabenbart ved at skrive disse Memoirer tillige villet øve sig i Fransk. Det har, da Erindringerne kun omfatter Forfatterens Barndom, ikke været muligt bestemt at konstatere, naar de ere nedskrevne; men de stamme i alt Fald fra hans sidste Leveaar, Begyndelsen af Halvtredserne. Meget — ganske særlig at Nedskrivningen af Memoirerne aabenbart er bleven afbrudt ret pludselig, og at det har været Hensigten at fortsætte denne — tyder paa, at de hidrører fra en Periode, der ligger umiddelbart før Forfatterens tidlige Død, der indtraf den 14. Oktober 1856.

Artiklen er i 1913 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.