Hans Adolph Brorson (1694-1764) kom til verden i Randrup præstegård i Sønderjylland som søn af sognepræsten. Som 18-årig blev han student fra Ribe og studedere herefter i fire år teologi ved Københavns Universitet, men han forlod København uden eksamen. Han blev huslærer og senere rektor i Holstebro. I 1722 fuldførte han sit teologistudie og overtog præsteembeet i Randrup. Senere blev han stiftsprovst i Ribe, og fra 1741 og til sin død var han biskop over Ribe Stift. Brorson regnes sammen med Kingo og Grundtvig for Danmarks tre store samledigtere.

Carl Frederik Koch (1960-1925) var født i Ribe som søn af en adjunkt. Som ung cand. theol var han lærer ved Birkerød Kostskole og derefter ved Vallekilde Højskole. Senere virkede han som valgmenighedspræst ved Vallekilde, og fra 1907-25 var han knyttet til Askov Højskole. Han har skrevet en del bøger om kirkelige emner bl.a. biografien om H. A. Brorson.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.