William Edvard Bloch (1845-1926) kom til verden i København som søn af en grosserer. Han blev student fra Borgerdydskolen og som 26-årig cand. jur. fra Københavns Universitet. Året efter tog han på en længere rejse sydpå sammen med digteren H. C. Andersen. Han er mest kendt som skuespilforfatter og -instruktør.

Henri Nathansen (1868-1944) var født i Hjørring som søn af en grosserer. Som ung cand. jur. blev han dommerfuldmægtig og senere overretssagfører i København. I sin pure ungdom følte han sig drager mod litteraturen og teatret, og fra 1909-11 ses han som sceneinstruktør ved Det Kgl. Teater. Han skrev flere teaterstykker, der blev opført på københavnske teatre - mest kendt er nok "Indenfor Murene". Samtidig fik han udgivet romaner og biografier over kulturpersonligheder.

I 1928 udkom Henri Nathansens biografi om William Bloch. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.