Jeppe Andersen (1852-1930) var født i Obling, Sdr. Bork som søn af en husmand. Efter dimmitering fra Skaarup Seminarium var han hjælpelærer, og fra 1878 blev han kaldet til lærer og kirkesanger i Lønne. I 1892 blev han indsat som lærer og kirkesanger i Nr. Nebel.

Torben Klinting (1852-1940) kom til verden i Klinting, Henne sogn som søn af en gårdmand og kom i dåben til at hedde Torben Jensen. Han virkede i mange år som lærer. I 1914 tog han sin afsked som førstelærer i Slebsager og kirkesanger i Faaborg. Herefter kastede han sig over lokalhistorien og rejste vestkysten rundt for at samle materiale til sine mange udgivelser om vestkystens folk.

I 1931 fik Klinting udgivet sine mindeord om Jeppe Andersen. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.