Peder Andersen (1835-1884) var født i Vilslev.

Den fulde titel er: "Redningsmedalje til bondesøn fra Vilslev og senere læge i Tømmerby og Bramminge".

Artiklen er i 1994 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.