Jens Andersen (1865-1952) var født på en gård i Føvling og blev lærer og kirkesanger i fødesognet.

Artiklen er i 1976 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.