Hans Kristian Appel (1856-1947) kom til verden i Tønder som søn af en lærer, senere højskoleforstander og frimenighedspræst. Efter ophold på Tune Landboskole og Askov Højskole kom han på Landbohøjskolen, hvorfra han i 1882 blev landbrugskandidat. I 4 år underviste han på Faurbogård Landbrugsskole, inden han i 1886 var med til at starte Dalum Landbrugsskole. Her var han en dygtig og afholdt lærer, der virkede frem til 1918 på fuld tid og derefter på deltid indtil 1936. Med sin baggrund i højskolemiljøet var han et engageret menneske, der fra 1918-43 var dels bestyrelsesmedlem, senere formand og til sidst direktør for Landbosparekassen for Fyn. Desuden var han formand for Odense Valgmenighed fra 1895-1941. Appel skrev mange artikler til fagtidsskrifter og fik udgivet en del bøger om landbrugs- og mejeridrift.

Hans Kristian Appel begyndte at nedskrive sine erindringer som 88-årig og fortsatte indtil 10 dage før sin død. De håndskrevne erindringer ”Mine Minder” fylder 518 sider og blev efter hans død afleveret til Rigsarkivet. Jeg har fået lov til at se ”Mine Minder”. Med baggrund i disse samt avisartikler og nogle bøger, jeg selv har scannet, har jeg nedfældet en kærlig livsskildring af denne bemærkelsesværdige mand, der i sit lange liv fik udrettet så meget.

Du kan downloade artiklen via dette link.