Den fulde titel er: "En husmandsrejse i 1923 : Dagbogsoptegnelser af hjemstavnsforsker, digter og foredragsholder Olaf Andersen 10. juli 1923".

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" i 2014. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet den til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.