Hans Smed Jensen (1898-1901) kom til verden i Amlund i Lindeballe sogn som søn af en gårdejer. Han overtog noget af jorden fra fædrenegården og byggede en ny gård. Moderen havde været klog kone og gav videnskaben videre til sin søn. 

Hans Nissen Kau (1861-1935) var født i Brændstrup, Rødding sogn i Sønderjylland som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Nissen Kou. Som 21-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. De næste 2 år var han sognepræst i Harboøre, og fra 1891-1922 tjente han Gadbjerg menighed. Han er forfatter til en del bøger om især sønderjyske personligheder.

I 1922 fik Hans Kau udgivet: "Af de kloge Mænds Saga". Den indeholder bl.a. en artikel om Hans Smed Jensen som klog mand.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.