Olaf Andersen (1875-1964) var højskoleforstander, lærer, forfatter og digter.

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" i 2013. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet den til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.