Hans Andresen (1847-1934) var født i Nordby på Fanø.

Artiklen er i 1952 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.