Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Testamente over Pastor JENS ARCTANDER [1699-1761]" af Th. Hauch-Fausbøll, 1913

Jens Holgersen Arctander (1699-1781) var sognepræst for Egebjerg menighed og provst over Ods herred. Ifølge Wiberg: Efterlod et evigt Minde som en redelig, trofast og utrættelig Lærer, en kjæk og uforfærdet Embedsmand, en mageløs Ven.

Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

Artiklen er i 1913 optaget i "Personalhistoriske Samlinger", som Hauch-Fausbøll selv var udgiver af. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.