Cort Sivertsen Adeler eller Adelaer (1622-1675) var en dansk-norsk søofficer, der blev generaladmiral.

Tyge Alexander Becker (1812-1869) var en dansk historiker, arkivar og forfatter.

Artiklen er i 1869-70 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.