Kristian Andersen (1848-1938) var født i Søhusene i Flødstrup sogn på Østfyn som søn af en boelsmand. Han drev i mange år en gård i Kertinge.

Anders Kristensen Uhrskov (1881-1971) kom til verden i Tørring ved Horsens som søn af en husmand. Han blev lærer på Nordsjælland og er kendt for sine mange bøger om Nordsjællands folkeliv.

I 1932 fik Anders Uhrskov udgivet "Fynsk Landsbyliv i gamle Dage : Gaardmand Kristian Andersen fortæller". Bogen indledes med: 

INDLEDNING

 

Den gamle fynske Bonde, Gaardmand Kristen Andersen i Kertinge, sendte mig i sin Tid en Række gode Optegnelser, som er gengivet i min Bog Fynske Sagn. Vort Samarbejde blev imidlertid fortsat, idet han paa min Opfordring gav sig til at nedskrive sine Erindringer, dels om sit eget Liv og dels om Forholdene i gamle Dage i det hele. Skønt det har sine store Vanskeligheder at udgive den Slags Bøger i disse Aar, fandt jeg saa meget levende og oplysende Stof i Kristen Andersens Optegnelser, at jeg besluttede at udgive dem, idet jeg medtog alt det kulturhistoriske og saa meget af det biografiske Stof, som kunde tjene til en Ramme om det øvrige. Jeg haaber, denne Bog maa være i Stand til at give et levende Billede saavel af det gamle fynske Landsbyliv i Almindelighed som af den Mand, der saa friskt har fortalt derom.

                                                                                                     Anders Uhrskov.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link