Den fulde titel er: "Det Andræ-Heiberg'ske venskab : Et bidrag til Københavnsk åndshistorie i det 19. hundredår".

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.