Den fulde titel lyder: "Nogle Optegnelser af Kontraadmiral JOHAN GERHARD ARFF med supplerende Meddelelser om hans Levned".

Artiklen er i 1904 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.