Josef Emanuel Andersson (1885-1973) var født i Hallaryd i Sverige. Jeg henviser til:

Forord

Da det blev bekendt, at Josef Andersson havde taget den beslutning ikke at lade sig genvælge til formand for Dansk Skrædderforbund ved forbundets kongres i sommeren 1953, blev det modtaget med beklagelse — ikke alene af hans nærmeste medarbejdere på hovedkontoret, men i alle de kredse, han i sin egenskab af leder for Dansk Skrædderforbund kom i forbindelse med.

Ganske naturligt blev Josef Andersson fra forskellig side stillet over for det spørgsmål og den opfordring, om han ikke kunne tænke sig at nedskrive nogle erindringer fra sit meget lange virke inden for dansk arbejderbevægelse, derunder i første række Dansk Skrædderforbund, hvis formand han var fra 1925.

Men naturligvis måtte en opfordring til Josef Andersson om at nedskrive nogle erindringer også omfatte hans barndoms- og ungdomsår, som på mange måder adskiller sig fra de fleste andres.

Som dagspressen skrev det ved Josef Anderssons 60 års fødselsdag og ved hans 25 års jubilæum, har hans liv og hans vej gennem livet været af usædvanlig karakter, selv om man — på sin vis — nok kan sige, at den har været lige.

Vi tror, at der i dette lille skrift ligger mange tanker, som vil glæde de lidt ældre, og som de noget yngre kan høste direkte gavn af.

Skriftet oplyser om episoder af faglig karakter, som har haft stor indflydelse på skrædderhåndværkets og beklædningsindustriens forhold i Danmark. Det vil have betydning for eftertiden, at disse oplysninger nu er nedfældet i denne lille bog.

Man vil af ovenstående forstå, at det er med glæde, at Dansk Skrædderforbund modtog manuskriptet til bogen, og at der er givet os mulighed for at udgive bogen; det er vor tro, at mange af vore medlemmer vil få både gavn og glæde af at læse den.

                                                                                                             Herman Schæfer.

 

Ved min fratræden som formand for Dansk Skrædderforbund spurgte nogle venner, om jeg ikke ville skrive mine erindringer.

Efter at have overvejet om jeg skulle gå ind på tanken, og i så fald hvad jeg skulle tage med, besluttede jeg mig til at give et kort resumé af forskellige minder fra mine bårne- og ungdomsår, som har haft betydning for mit livsløb, og i tilslutning hertil nogle glimt fra organisationsarbejdet inden for faget.

                                                                                                            Josef Andersson. 

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.